پرده کرکره فلزی


https://parderose.ir/wp-content/uploads/2022/12/پرده-کرکره-فلزی-25-میلیمتری-راد-کد-4113-طلایی.jpg